طرح توجیهی کسب و کار صنعتی کشاورزی تولیدی گردشگری

تهیه طرح های توجیهی کسب و کار از جمله: طرح کارافرینی و اشتغال، تهیه گزارش مالی و فنی و اقتصادی طرح های توجیهی و اقتصادی همراه با محاسبات حسابداری، کلیه طرح های روستایی، طرح گردشگری، طرح تولیدی، طرح صنعتی صورت میگیرد. لطفا تماس بگیرید.

علیرضا هاشمی

هرمزگان > کیش

۰۹۱۱۸۳۷۰۳۷۷

Email

تعداد بازدید: ۱۵۱۶

به روز رسانی: امروز ۱۶:۰۰

شناسه آگهی: ۱۳۹۴۱۴

تازه های طرح های توجیهی در کیش