حسابداری و حسابرسی در کیش

موسسه بین المللی خدمات مالی آرسان تراز کیش

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مشاوره مالی ، مالیاتی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | حبیب توفیده

آماده بکار در زمینه کلیه خدمات مالی و اداری

کارشناس حسابداری با 13 سال سابقه حسابرسی ، حسابداری و مشاوره مالی ، آشنایی به نرم افزارهای مالی ، تنظیم و تحریر دفاتر قانونی و صورتهای مالی با 32 سال سن ، مت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | حبیب توفیده